Metsaoksjon
 
Sisesta katastritunnus: : :

Oma metsa katastritunnuse leiad:

a) eesti.ee lehelt E-teenused → Kodanikule → Raha ja omand → Kodaniku kinnistud;

b) Maa-ameti geoportaalist;

c) Metsaregistrist

Sisesta katastritunnus: : :

Oma metsa katastritunnuse leiad:

a) eesti.ee lehelt E-teenused → Kodanikule → Raha ja omand → Kodaniku kinnistud;

b) Maa-ameti geoportaalist;

c) Metsaregistrist