Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Andmete kaitse

Isikuandmete kaitse tingimused

Internetiportaali www.metsaoksjon.ee (edaspidi Portaal) püsikliendiks registreerumisel on klient kinnitanud oma nõusolekut tema poolt esitatud isikuandmete töötlemiseks.

Portaaliga liitumisel esitatud isikuandmed, püsikliendi õiguste kasutamisel kogutud andmed ja nende andmete töötlemisel saadud isikustatud andmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse (RT 2003, 26, 158) nõuetele andmete kogumise, analüüsimise ja kokkuvõtete tegemise eesmärkidel ning klientidele suunatud pakkumiste tegemiseks.

Portaaliga liitumisel Müüjana annab metsaomanik Portaali Administraatorile nõusoleku tutvuda metsaressursi arvestuse riikliku registris (edaspidi Metsaregister) temale kuuluva omandiga seotud täielike metsa inventeerimisandmetega. Selleks annab Müüja Portaali Administraatorile volituse teha Metsaregistrist vastavaid päringuid.

Portaal ei avalda ega edasta eelpoolnimetatud andmeid kolmandatele isikutele v.a. juhul, kui seda kohustab seadus.

Andmete vastutav töötleja on Portaali Administraator.

Püsikliendi staatusest loobumiseks esitab klient avalduse Portaali Administraatorile viimase esinduses. Peale vastava avalduse saamist kustutab Portaal kliendi isikuandmed oma andmebaasist.

Portaali püsikliendil on õigus saada enda kohta töödeldavaid andmeid Portaali Administraatorilt ning esitada avaldus enda isikuandmete muutmiseks, näidates ära uued andmed.