For technical reasons has stopped making tenders and auctions Read more...

Ahunapalu cutting

Description:

Tartumaal Võnnu vallas asuv kasvava metsa raieõigus kogumahuga ca 575 tm. 

Piirhinnaga oksjon!

Müüjal lasub müügikohustus üksnes juhul, kui kõrgeim pakkumine on võrdne piirhinnaga või ületab seda. Samas võib Müüja alla piirhinna jääva pakkumise vastu võtta. Vastavast otsusest teatab Müüja kuni 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu. Juhul, kui Müüja pole otsusest 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu teada andnud ei ole alla piirhinna jääv kõrgeim pakkumine enam siduv

Beginning of auction: 15.08.2017 12:00
End of auction:
06.09.2017 13:00
Special conditions:

Raiejäätmed veetakse langilt ära.

Raiejäätmetega tugevdatakse kokkuveoteid.

Seemnepuud ja langid looduses tähistamata

Seemnepuid tuleb jätta vastavalt metsateatises sätestatule

Initial price:
7 000 €
reserve price auction
Reserve price – The lowest price at which the Seller is obliged to sell the Object of Sale. The Reserve price is entered in euros, rounded to the nearest euro, with the amount concealed from Buyers. The maximum amount of the Reserve price may be twice the Starting Price. If the final bid made by the Highest Bidder is lower than the Reserve price, the Seller is not obliged to sell the Object of Sale. In such a case the Seller may make an offer to the Highest Bidder to purchase the Object of Sale for a price lower than the Reserve price.
Price interval: 100 €
Extended closing: 10 minutes
  Bids did not exceed Reserve