Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Raie Ahunapalus

Lühitutvustus:

Tartumaal Võnnu vallas asuv kasvava metsa raieõigus kogumahuga ca 575 tm. 

Piirhinnaga oksjon!

Müüjal lasub müügikohustus üksnes juhul, kui kõrgeim pakkumine on võrdne piirhinnaga või ületab seda. Samas võib Müüja alla piirhinna jääva pakkumise vastu võtta. Vastavast otsusest teatab Müüja kuni 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu. Juhul, kui Müüja pole otsusest 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu teada andnud ei ole alla piirhinna jääv kõrgeim pakkumine enam siduv

Oksjoni algus: 15.08.2017 12:00
Oksjoni lõpp:
06.09.2017 13:00
Eritingimused:

Raiejäätmed veetakse langilt ära.

Raiejäätmetega tugevdatakse kokkuveoteid.

Seemnepuud ja langid looduses tähistamata

Seemnepuid tuleb jätta vastavalt metsateatises sätestatule

Alghind:
7 000 €
piirhinnaga oksjon
Piirhind ­ minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kahekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Sel juhul võib Müüja teha Parimale Pakkujale alla piirhinna müügi ettepaneku
Hinnasamm: 100 €
Pikenev lõpp: 10 minutit
  Piirhinda ei saavutatud