For technical reasons has stopped making tenders and auctions Read more...

Cutting in North-Estonia

Description:

Harjumaal Padise vallas, Raplamaal Märjamaa ja Juuru vallas asuv kasvava metsa raieõiguste müügipakett kogumahuga ca 1705 tm. Müügipakett moodustub kolme kinnistu kasvava metsa raiemahust.

Müügipaketi alghind 23 100 (kakskümmend kolm tuhat ükssada) eurot ilma käibemaksuta, käibemaks lisandub hinnale!

Raietöödega on õigus alustada peale ostumüügisumma täielikku tasumist Müüjale.

Piirhinnaga oksjon!

Müüjal lasub müügikohustus üksnes juhul, kui kõrgeim pakkumine on võrdne piirhinnaga või ületab seda. Samas võib Müüja alla piirhinna jääva pakkumise vastu võtta. Vastavast otsusest teatab Müüja kuni 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu. Juhul, kui Müüja pole otsusest 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu teada andnud ei ole alla piirhinna jääv kõrgeim pakkumine enam siduv.

 

Beginning of auction: 13.04.2017 10:00
End of auction:
04.05.2017 14:00
Special conditions:

Kasvava metsa raieõiguse müügipakett müüakse ühe kasvava metsa lepinguga. Eraldi müügipaketi objektide kaupa lepinguid ei sõlmita

Kasvava metsa raieõiguse müügileping on lisatud oksjoni dokumentatsiooni juurde. Pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et ta on nõus kasvava metsa raieõiguse lepingu vormiga ja selles sätestatuga:

  • Kolmandate isikute maaüksuste kasutamise metsamaterjali kokkuveol ja ladustamisel kooskõlastab ja vastutab raieõiguse ostja;
  • Raielangid tuleb puhastada okste kogumisega kokkuveoteedele. Kui see ei ole otstarbekas, siis raiejäätmed tükeldada ja laiali laotada;
  • Puid ei ole raieteks ette märgitud, neid valitakse raie teostaja poolt vastavalt raieliigile

Kasvava metsa raieõiguse müügileping tuleb sõlmida hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul peale enampakkumise lõppu. Juhul, kui ostja ostuhinda 7 (seitsme) päeva jooksul peale lepingu sõlmimist ei ole täielikult tasunud on Müüjal õigus lepingust taganeda ilma täiendavat lepingu täitmise tähtaega andmata.

Koos automaatpakkumistega esitatavate oksjonil osalemise sooviavalduste vastuvõtt lõpeb 30 minutit enne oksjoni lõpuaega.

Initial price:
23 100 €
reserve price auction
Reserve price – The lowest price at which the Seller is obliged to sell the Object of Sale. The Reserve price is entered in euros, rounded to the nearest euro, with the amount concealed from Buyers. The maximum amount of the Reserve price may be twice the Starting Price. If the final bid made by the Highest Bidder is lower than the Reserve price, the Seller is not obliged to sell the Object of Sale. In such a case the Seller may make an offer to the Highest Bidder to purchase the Object of Sale for a price lower than the Reserve price.
Price interval: 100 €
Extended closing: 10 minutes