Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Saare valla kinnistu

Lühitutvustus:

Jõgevamaa Saare vallas asuv 41,93 hektari suurune osaliselt raiutud metsakinnistu, mille koosseisus on 28,65 ha metsamaad ja 10,42 hektarit põllumaad. Metsamaa keskmine boniteet I.

Kinnistul lasub Eesti Vabariigi kasuks seatud hüpoteek, mille jäägi summas 17 000 EUR kohustub Ostja üle võtma või tasuma.

Piirhinnaga oksjon!

Müüjal lasub müügikohustus üksnes juhul, kui kõrgeim pakkumine on võrdne piirhinnaga või ületab seda. Samas võib Müüja alla piirhinna jääva pakkumise vastu võtta. Vastavast otsusest teatab Müüja kuni 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu. Juhul, kui Müüja pole otsusest 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu teada andnud ei ole alla piirhinna jääv kõrgeim pakkumine enam siduv.

Oksjoni algus: 27.02.2017 13:00
Oksjoni lõpp:
15.03.2017 13:09
Eritingimused:

Kuna kinnisasi sisaldab enam kui 10 ha metsamaad ja 10 ha põllumaad peab enampakkumisel osaleda sooviv juriidiline isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele ja ta peab esitama   tõendi, et ta on tegelenud aastatel 2014, 2015 ja 2016 Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, välja arvatud kalatoodete ja puuvilla (edaspidi põllumajandustoode) tootmisega.

Oksjoni võitja kohustub kinnistu kinnistu ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt 14  päeva jooksul peale oksjoni lõppu. Ostu-müügisumma tuleb kanda enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole. Kõik ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kohustub tasuma ostja.

Alghind:
25 000 €
piirhinnaga oksjon
Piirhind ­ minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kahekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Sel juhul võib Müüja teha Parimale Pakkujale alla piirhinna müügi ettepaneku
Hinnasamm: 100 €
Pikenev lõpp: 10 minutit
  Müüdud alla piirhinna