Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Raie Raes

Lühitutvustus:

Rae vallas asuv kasvava metsa raieõigus kogumahuga ca 816 tm. Ligipääs kinnistule tagatud avalikult kasutatavalt teelt. 

Piirhinnaga oksjon!

Oksjoni algus: 23.01.2017 16:00
Oksjoni lõpp:
07.02.2017 16:00
Eritingimused:

Oksjonil osalemise sooviavaldus tuleb esitada hiljemalt 07.02.2017 kell 15.30

Müüjal lasub müügikohustus üksnes juhul, kui oksjoni käigus osalejate poolt tehtud kõrgeim pakkumine on võrdne piirhinnaga või ületab seda. Samas on Müüjal õigus peale oksjoni lõppu alla piirhinna jääv kõrgeim pakkumine vastu võtta.

Kasvava metsa raieõiguse müügileping on lisatud oksjoni dokumentatsiooni juurde. Pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et ta on nõus kasvava metsa raieõiguse lepingu vormiga ja selles sätestatuga.

Kasvava metsa raieõiguse müügileping tuleb sõlmida ja müügihind tasuda hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul peale enampakkumise lõppu. Kui enampakkumise võitja keeldub kasvava metsa raieõiguse müügilepingu sõlmimisest ja müügihinna tasumisest eespoolnimetatud aja jooksul on ta kohustatud tasuma Müüjale leppetrahvi 5 (viis) protsenti Ostuobjekti enampakkumise alghinnast. 

Alghind:
4 500 €
piirhinnaga oksjon
Piirhind ­ minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kahekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Sel juhul võib Müüja teha Parimale Pakkujale alla piirhinna müügi ettepaneku
Hinnasamm: 100 €
Pikenev lõpp: 10 minutit