Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Tori kinnistud

Lühitutvustus:

Kinnistud on hoonestamata ja müüakse ühtse paketina. Kinnisasjade ostja peab vastama Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevatele nõuetele. Kinnistute koosseisus on 4 katastriüksust.

Seadusest tulenevad piirangud: avalikult kasutatava tee kaitsevöönd, veekogu kallasrada, veehaarde sanitaarkaitseala, kalda veekaitsevöönd, maaparandushoiuala, kalda ehituskeeluvöönd, kalda piiranguvöönd, elektripaigaldise kaitsevöönd, geodeetilise märgi kaitsevöönd.

Oksjoni algus: 19.11.2015 11:00
Oksjoni lõpp:
23.11.2015 11:17
Eritingimused:

Kinnistute koosseisus olevad põllumaad on antud rendile tähtajatu rendilepingu alusel. Kõik rendisuhte lõpetamise ja/või muutmisega seotud riskid kohustub ostja enda kandma võtma ja välistama kõik nõuded müüja vastu, mis võivad tuleneda põllumaade rendisuhte lõpetamisest ja/või muutmisest. 

Kinnistute omanikel tekib müügikohustus üksnes juhul, kui enampakkumise käigus tehtud kõrgeim pakkumine ületab piirhinda või on piirhinnaga võrdne.

Alghind:
201 000 €
piirhinnaga oksjon
Piirhind ­ minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kahekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Sel juhul võib Müüja teha Parimale Pakkujale alla piirhinna müügi ettepaneku
Hinnasamm: 100 €
Pikenev lõpp: 10 minutit
  Piirhinda ei saavutatud