Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

OKSJONIOBJEKTI ÜLDANDMED

Metsamaterjali nimetus: männipalk
Ligikaudne kogus (m³): 150
Oksjoni algus: 21.11.2013 10:00
Oksjoni lõpp: 28.11.2013 11:08 (Lõppenud)
Alghind ostuobjekti asukohas:
(ilma käibemaksuta)
77.00 €/m³
piirhinnaga oksjon
Piirhind ­ minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kahekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Sel juhul võib Müüja teha Parimale Pakkujale alla piirhinna müügi ettepaneku
Eritingimused:

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Metsamaterjali mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : http://www.rmk.ee/files/Palkide%20standard%2026%2003%202013.pdf)toodud palkide mõõtmise ja mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes. Metsamaterjali mõõtmisandmed esitatakse pakkumise lisas oleval mõõteraporti vormil.

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud www.rmk.ee

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab metsamaterjali müügilepingu koguse väärtusele koos käibemaksuga või  tasuma ettemaksu.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

 

Pakkumiste hindamiseks kasutades RMK veoteenuse keskmisele turuhinnale vastavaid veohindu, veohinnad on avaldatud: http://www.rmk.ee/files/KK_veohinnad_veebi_2013.pdf1.pdf

ning FOB (Incoterms 2010) tarnetingimusega kaasnevad lastimiskulusid sadamate lõikes http://www.rmk.ee/files/FOB%20lastimiskulud.pdf

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisel osalemiseks on vajalik esmalt registreerumine oksjoniportaali metsaoksjon.ee kasutajaks Ostjana ja seejärel enampakkumisele registreerimiseks ( kvalifitseerimiseks) saata sooviavaldus oksjonil osalemiseks oksjoniportaalist või  e-posti teel Müügi korraldaja aadressil puiduturustus@rmk.ee

Enampakkumisele registreerimine 21. 11. 2013 kell 10:00- 28.11.2013 kell 10:00

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud,  kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

OKSJONIOBJEKTI ASUKOHA ÜLDANDMED

Maakond: Võrumaa
Vald: Mõniste