Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

OKSJONIOBJEKTI ÜLDANDMED

Metsamaterjali nimetus: Kasepaberipuit
Ligikaudne kogus (m³): 3500
Oksjoni algus: 30.10.2013 10:00
Oksjoni lõpp: 05.11.2013 10:00 (Lõppenud)
Alghind ostuobjekti asukohas:
(ilma käibemaksuta)
32.00 €/m³
piirhinnaga oksjon
Piirhind ­ minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kahekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Sel juhul võib Müüja teha Parimale Pakkujale alla piirhinna müügi ettepaneku
Eritingimused:

Osavõtutasu ja tagatisraha nõue puudub

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta. Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Müügi korraldaja aktsepteerib pakkumuses vastava märke olemasolul FOB tarneklausliga hinnapakkumist Kunda sadamas.

Müüja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta eduka pakkumuse korral hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, kes:

  • on 04. novembri 2013. a seisuga täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on saabunud;
  • on nõus esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikiri või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab lepingu maksetähtajale vastava arvestusliku koguse maksumusele koos käibemaksuga, millele on lisatud 0,5 kordne ühe kuu metsamaterjali koguse maksumus koos käibemaksuga või tasuma ettemaksu.

Enampakkumisele registreerimisega loetakse pakkuja nõustumine müügikuulutuses toodud tingimustega ja elektroonilise pakkumiskeskkonna kasutustingimustega täidetuks.

Enampakkumisele registreerimine ja pakkumiste esitamine elektroonilise enampakkumise keskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee algab 30. oktoobril 2013 kell 10:00.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 5 minutilise pikeneva lõpptähtajaga, mis algab

05. novembril  2013 kell 10:00.

Müügi korraldaja jätab endale õiguse:

  • nõuda     eduka pakkujaga sõlmitava lepingu alusel üleantava metsamaterjali     mõõtmisandmete esitamist enampakkumise objekti juurde lisatud     mõõtmisraportite vormidel (mõõteraport autokoorem-virn; mõõteraportite     koond-virn).

Pakkumuste hindamisel taandatakse erinevates tarnekohtades pakutud hinnad võrreldavale tasemele metsamaterjali paiknemise asukohas. Hindade saamiseks lahutatakse tarnekoha hindadest tarnekoha ja metsamaterjali paiknemise asukoha vahekaugusest lähtuv arvestuslik metsamaterjali veokulu. Pakkumiste hindamisel kasutatavad veohinnad on avaldatud: http://www.rmk.ee/files/KK_veohinnad_veebi_2013.pdf1.pdf

Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. 

Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel 503 3396, e-post: urmas.treial@rmk.ee

OKSJONIOBJEKTI ASUKOHA ÜLDANDMED

Maakond: Lääne-Virumaa
Vald: Viru-Nigula