Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Jaaniniidu

  • Oksjoni ülevaade
Tüüp
Kinnistud
Maakond
Lääne maakond
Maaportaali paketi kasutajatele kuvatakse müüja kontaktinfo tasuta. Loe lähemalt...
Alghind
19 000 €
Osta kohe hind
22 000 €
Hinnasamm
100 €
OTSE OMANIKULT oksjon. Maaportaal OÜ ei vastuta avaldatud Objekti andmete tõelevastavuse, Objekti kvaliteedi ja Objekti kvantideeti eest ega osale müügiprotsessis vahendaja või maaklerina. Täpsem info Tingimustes punkt 10.
Andmete nägemiseks peate olema sisse logitud

Oksjoni detailid

Oksjoni algus
04.12.2023 09:30
Oksjoni lõpp
18.12.2023 09:30
Pikenev lõpp 10 minutit
Alghind
19 000 €
Hinnasamm
100 €
Tehingu sõlmimise tähtaeg
7 päeva
Tehingu sõlmimise koht
Tallinn
Tehingu sõlmimisega
seotud kulude tasumine
pooleks
Muud tingimused

Võib ka kaugtõestusega ükskõik kus

Oksjoni objekti ei ole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi, seda ei ole koormatud piiratud asjaõigustega ja muude kolmandate isikute õigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega nagu näiteks kasvava metsa raieõiguse müügileping, üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud

Oksjoni objekti eseme valdamise, kasutamise ja käsutamise suhtes ei kehti Müüjale teadaolevaid muinsuskaitsealaseid ja looduskaitsealaseid

Oksjoni objekti osas ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistusavaldusi

Juhul, kui Oksjoni objekti suhtes esinevad eelpooltoodud punktides nimetatud asjaolud, siis on need asjaolud Oksjoni objekti andmetes täielikult välja toodud