For technical reasons has stopped making tenders and auctions Read more...

Potsepa plot

Description:

Enampakkumisel müüakse merega piirnev kinnistu, asukohaga Pärnumaa, Pärnu linn, Ranniku küla, Potsepa.

Kinnistu üldpindala on 2,38 ha; millest 1,23 ha on metsamaad, 0,18 ha on looduslikku rohumaad, muud maad on 0,97 hektarit.

Takseerandmed on koostatud 2023 aastal, mille kohaselt on tegemist on II boniteedi raieküpse metsaga. Kasvava metsa tagavara on ligikaudselt 285 tihumeetrit. 

Lähedal asuvatele kinnistutele on rajatud hoonestusi.

ENAMPAKKUMISE ALGHIND ON 18 000 (kaheksateist tuhat) EUROT !

Enampakkumise käigus on lubatud esitada alla alghinda jäävaid pakkumisi, millega Müüjale ei kaasne müügikohustust. Samas müüja võib vastu võtta ka alla alghinda jääva pakkumise, teavitades enda otsusest 72 tunni jooksul alates enampakkumise lõppemisest.

Beginning of auction: 06.09.2023 11:00
End of auction:
19.09.2023 12:00
Special conditions:

Oksjonil osalemise sooviavaldus koos automaatpakkumisega tuleb esitada mitte hiljem kui 30 minutit enne oksjoni lõppu.

Oksjoni võitja kohustub ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt 10 päeva jooksul peale oksjoni lõppu.

Peale oksjoni lõppu kohustuvad enampakkumise Võitja ja Müüja allkirjastama müügitehingu tingimuste dokumendi, mille oksjoni Korraldaja edastab notaribüroole lepingu ettevalmistamiseks.

Ostu-müügisumma tuleb Ostjal kanda enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole.

Deposiitkontole kantud ostusumma kantakse Müüjale välja 3 pangapäeva jooksul peale "plommi" kontrolli, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu esitamist kinnistusosakonnale ning tingimusel, et kinnistusosakonnale pole esitatud ühtegi teist kinnistamisavaldust.

Kõik kinnistu ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kohustub Ostja enda kanda võtma.

Pictures:
1920 x 1440 pixels; 548698 bytes 1920 x 1440 pixels; 713371 bytes 1920 x 1440 pixels; 992907 bytes
Initial price:
18 000 €
Price interval: 100 €
Extended closing: 10 minutes