For technical reasons has stopped making tenders and auctions Read more...

Kanepi cutting rights

Description:

Põlvamaal Kanepi vallas asuv kasvava metsa raieõigus kogumahuga ca 1188 tm (3,79 hetarit, 100% lageraie, ca 62% mänd, 29% kuusk). 

Alghind 52 500 (viiskümmend kaks tuhat viissada) eurot

PIIRHINNAGA OKSJON!

Müüjal lasub müügikohustus üksnes juhul, kui kõrgeim pakkumine on võrdne piirhinnaga või ületab seda. Samas võib Müüja alla piirhinna jääva pakkumise vastu võtta. Vastavast otsusest teatab Müüja kuni 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu. Juhul, kui Müüja pole otsusest 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu teada andnud ei ole alla piirhinna jääv kõrgeim pakkumine enam siduv.

Enampakkumisel on lubatud osaleda ainult ettevõttetel ja ainult nendel, kes omavad FSC ja/või PEFC metsamajandaja sertifikaati!

Raietöödega on õigus alustada peale ostumüügisumma täielikku tasumist Müüjale.

Raieõiguse ostjal on keelatud raieõigust edasi võõrandada.

Beginning of auction: 17.05.2019 11:00
End of auction:
28.05.2019 11:40
Special conditions:

Kasvava metsa raieõiguse müügileping on lisatud oksjoni dokumentatsiooni juurde. Pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et ta on nõus kasvava metsa raieõiguse lepingu vormiga ja selles sätestatuga.

Kasvava metsa raieõiguse müügileping tuleb sõlmida hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale enampakkumise lõppu. Juhul, kui ostja ostuhinda 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale lepingu sõlmimist ei ole täielikult tasunud on Müüjal õigus lepingust taganeda ilma täiendavat lepingu täitmise tähtaega andmata.

Juhul, kui Ostja rikub kasvava metsa raieõiguse müügilepingut, kohustub ta maksma Müüjale leppetrahvi 5000 (viis tuhat) eurot ja hüvitama kõik tekkinud kahjud. 

Koos automaatpakkumistega esitatavate oksjonil osalemise sooviavalduste vastuvõtt lõpeb 30 minutit enne oksjoni lõpuaega.

Initial price:
52 500 €
reserve price auction
Reserve price – The lowest price at which the Seller is obliged to sell the Object of Sale. The Reserve price is entered in euros, rounded to the nearest euro, with the amount concealed from Buyers. The maximum amount of the Reserve price may be twice the Starting Price. If the final bid made by the Highest Bidder is lower than the Reserve price, the Seller is not obliged to sell the Object of Sale. In such a case the Seller may make an offer to the Highest Bidder to purchase the Object of Sale for a price lower than the Reserve price.
Price interval: 100 €
Extended closing: 10 minutes
  Sold under limit price