Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Raie Kanepi vallas

Lühitutvustus:

Põlvamaal Kanepi vallas asuv kasvava metsa raieõigus kogumahuga ca 1188 tm (3,79 hetarit, 100% lageraie, ca 62% mänd, 29% kuusk). 

Alghind 52 500 (viiskümmend kaks tuhat viissada) eurot

PIIRHINNAGA OKSJON!

Müüjal lasub müügikohustus üksnes juhul, kui kõrgeim pakkumine on võrdne piirhinnaga või ületab seda. Samas võib Müüja alla piirhinna jääva pakkumise vastu võtta. Vastavast otsusest teatab Müüja kuni 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu. Juhul, kui Müüja pole otsusest 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu teada andnud ei ole alla piirhinna jääv kõrgeim pakkumine enam siduv.

Enampakkumisel on lubatud osaleda ainult ettevõttetel ja ainult nendel, kes omavad FSC ja/või PEFC metsamajandaja sertifikaati!

Raietöödega on õigus alustada peale ostumüügisumma täielikku tasumist Müüjale.

Raieõiguse ostjal on keelatud raieõigust edasi võõrandada.

Oksjoni algus: 17.05.2019 11:00
Oksjoni lõpp:
28.05.2019 11:40
Eritingimused:

Kasvava metsa raieõiguse müügileping on lisatud oksjoni dokumentatsiooni juurde. Pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et ta on nõus kasvava metsa raieõiguse lepingu vormiga ja selles sätestatuga.

Kasvava metsa raieõiguse müügileping tuleb sõlmida hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale enampakkumise lõppu. Juhul, kui ostja ostuhinda 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale lepingu sõlmimist ei ole täielikult tasunud on Müüjal õigus lepingust taganeda ilma täiendavat lepingu täitmise tähtaega andmata.

Juhul, kui Ostja rikub kasvava metsa raieõiguse müügilepingut, kohustub ta maksma Müüjale leppetrahvi 5000 (viis tuhat) eurot ja hüvitama kõik tekkinud kahjud. 

Koos automaatpakkumistega esitatavate oksjonil osalemise sooviavalduste vastuvõtt lõpeb 30 minutit enne oksjoni lõpuaega.

Alghind:
52 500 €
piirhinnaga oksjon
Piirhind ­ minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kahekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Sel juhul võib Müüja teha Parimale Pakkujale alla piirhinna müügi ettepaneku
Hinnasamm: 100 €
Pikenev lõpp: 10 minutit
  Müüdud alla piirhinna