Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Urita

 • Oksjoni ülevaade
 • Pakkumised 0
Tüüp
Kinnistud
Nimi
Urita
Maakond
Pärnu maakond
Vald
Lääneranna vald
Maaportaali eksperdipaketi (kuu- või aastatasu) kasutajatele kuvatakse müüja kontaktinfo tasuta. Loe lähemalt...
Alghind
55 000 €
Hind hetkel
0 €
Hinnasamm
100 €
Pakkumisi
0
OTSE OMANIKULT oksjon. Maaportaal OÜ ei vastuta avaldatud Objekti andmete tõelevastavuse, Objekti kvaliteedi ja Objekti kvantideeti eest ega osale müügiprotsessis vahendaja või maaklerina. Täpsem info Tingimustes punkt 10.
Katastritunnus(ed)
Pindala
13.4 ha, millest metsamaa 12.6 ha
of which arable land 0.00 ha
millest rohumaa 0.40 ha

Kuna kinnisasi sisaldab enam kui 10 hektarit põllu ja/või metsamaad eraldi või kokku peab pakkumisel osaleda sooviv juriidiline isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele: 

 • Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.
 • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses (edaspidi metsa majandamine) või põllumajandustoodete tootmisega.
 • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega.
 • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandusmaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, välja arvatud kalatoodete ja puuvilla (edaspidi põllumajandustoode) tootmisega.

  Juriidilisest isikust pakkumist tegev isik peab esitama pakkumisega tõendi, et tal on õigus omandada kinnisasi ilma vastavat luba taotlemata.
Puuliigid:
 • kask: ca 348 tm
 • tamm: ca 312 tm
 • haab: ca 168 tm
 • mänd: ca 102 tm
Puuliigid kokku: ca 930 tm kasvavat metsa
Metsaregistri andmete aeg

Endises Koonga vallas, Urita külas asuv metsakinnistu kogupindalaga 13,4 ha. Metsamajandamiskava tehtud 2007. Raiemaht ca 930 tm

Oksjoni detailid

Oksjoni algus
04.12.2018 10:00
Oksjoni lõpp
03.01.2019 15:15
Pikenev lõpp 10 minutit
Alghind
55 000 €
Hinnasamm
100 €
Hind hetkel
0 €
Pakkumisi
0
Tehingu sõlmimise tähtaeg
7 päeva
Tehingu sõlmimise koht
Pärnu
Tehingu sõlmimisega
seotud kulude tasumine
ostja