Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Rutja

 • Oksjoni ülevaade
 • Pakkumised 0
Tüüp
Kasvav mets
Nimi
Rutja
Maakond
Lääne-Viru maakond
Vald
Haljala vald
Maaportaali eksperdipaketi (kuu- või aastatasu) kasutajatele kuvatakse müüja kontaktinfo tasuta. Loe lähemalt...
Alghind
29 000 €
Hind hetkel
0 €
Hinnasamm
100 €
Pakkumisi
0
OTSE OMANIKULT oksjon. Maaportaal OÜ ei vastuta avaldatud Objekti andmete tõelevastavuse, Objekti kvaliteedi ja Objekti kvantideeti eest ega osale müügiprotsessis vahendaja või maaklerina. Täpsem info Tingimustes punkt 10.
Katastritunnus(ed)
Raieliik:
 • harvendusraie: ca 6,2 ha
 • lageraie: ca 0,7 ha
 • harvendusraie: ca 0,4 ha
 • harvendusraie: ca 0,4 ha
 • harvendusraie: ca 0,8 ha
 • harvendusraie: ca 0,2 ha
 • harvendusraie: ca 0,5 ha
 • harvendusraie: ca 1,7 ha
 • harvendusraie: ca 5 ha
 • harvendusraie: ca 2,4 ha
 • harvendusraie: ca 3 ha
 • harvendusraie: ca 3,5 ha
 • harvendusraie: ca 4,2 ha
 • harvendusraie: ca 1,2 ha
 • harvendusraie: ca 0,8 ha
 • harvendusraie: ca 2,1 ha
Pindala kokku: ca 33.1 ha
Raiutavad puuliigid:
 • mänd: ca 331,3 tm
 • kuusk: ca 29,1 tm
 • kask: ca 250,3 tm
 • muu: ca 5,2 tm
Raiutavad puuliigid kokku: ca 615.9 tm kasvavat metsa
Metsamaterjali väljaveo tähtaeg
31.12.2019
Metsateatise pikendamise võimalus ühe aasta võrra
jah
Ligipääs avalikult teelt
jah
Kolmandate isikutega ligipääsu ja vahelaoplatsi kooskõlastused hangib
Müüja
Langid on tähistatud
jah
Välja- ja kokkuveoteed on tähistatud
jah
Kinnistu piirid on tähistatud
jah
Seemnepuud ja säilikpuud on tähistatud
jah

Rutja õppeväljakul asub endine lennuväli. Ligipääs raiutavale alale on väga hea, raiematerjali saab ladustada samal kinnistul. 

Oksjoni detailid

Oksjoni algus
09.01.2019 10:00
Oksjoni lõpp
23.01.2019 15:00
Pikenev lõpp 10 minutit
Alghind
29 000 €
Hinnasamm
100 €
Hind hetkel
0 €
Pakkumisi
0
Tehingu sõlmimise tähtaeg
14 päeva
Muud tingimused

Seoses sõjalise väljaõppega võib Kaitseliit raie toimumisele ajale seada piirangud.