Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Rutja

 • Oksjoni ülevaade
 • Pakkumised 18
Tüüp
Kasvav mets
Nimi
Rutja
Maakond
Lääne-Viru maakond
Vald
Haljala vald
Maaportaali eksperdipaketi (kuu- või aastatasu) kasutajatele kuvatakse müüja kontaktinfo tasuta. Loe lähemalt...
Alghind
23 000 €
Hind hetkel
24 700 €
Hinnasamm
100 €
Pakkumisi
18
OTSE OMANIKULT oksjon. Maaportaal OÜ ei vastuta avaldatud Objekti andmete tõelevastavuse, Objekti kvaliteedi ja Objekti kvantideeti eest ega osale müügiprotsessis vahendaja või maaklerina. Täpsem info Tingimustes punkt 10.
Katastritunnus(ed)
Raieliik:
 • harvendusraie: ca 6,2 ha
 • lageraie: ca 0,7 ha
 • harvendusraie: ca 0,4 ha
 • harvendusraie: ca 0,4 ha
 • harvendusraie: ca 0,8 ha
 • harvendusraie: ca 0,2 ha
 • harvendusraie: ca 0,5 ha
 • harvendusraie: ca 1,7 ha
 • harvendusraie: ca 5 ha
 • harvendusraie: ca 2,4 ha
 • harvendusraie: ca 3 ha
 • harvendusraie: ca 3,5 ha
 • harvendusraie: ca 4,2 ha
 • harvendusraie: ca 1,2 ha
 • harvendusraie: ca 0,8 ha
 • harvendusraie: ca 2,1 ha
Pindala kokku: ca 33.1 ha
Raiutavad puuliigid:
 • mänd: ca 331,3 tm
 • kuusk: ca 29,1 tm
 • kask: ca 250,3 tm
 • muu: ca 5,2 tm
Raiutavad puuliigid kokku: ca 615.9 tm kasvavat metsa
Metsamaterjali väljaveo tähtaeg
31.12.2019
Metsateatise pikendamise võimalus ühe aasta võrra
jah
Ligipääs avalikult teelt
jah
Kolmandate isikutega ligipääsu ja vahelaoplatsi kooskõlastused hangib
Müüja
Langid on tähistatud
jah
Välja- ja kokkuveoteed on tähistatud
jah
Kinnistu piirid on tähistatud
jah
Seemnepuud ja säilikpuud on tähistatud
jah

Rutja õppeväljakul asub endine lennuväli. Ligipääs raiutavale alale on väga hea, raiematerjali saab ladustada samal kinnistul. 

Oksjoni detailid

Oksjoni algus
07.03.2019 10:00
Oksjoni lõpp
19.03.2019 11:14
Pikenev lõpp 10 minutit
Alghind
23 000 €
Hinnasamm
100 €
Hind hetkel
24 700 €
Pakkumisi
18
Tehingu sõlmimise tähtaeg
14 päeva
Muud tingimused

Seoses sõjalise väljaõppega võib Kaitseliit raie toimumisele ajale seada piirangud.

Oksjoni objekti ei ole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi, seda ei ole koormatud piiratud asjaõigustega ja muude kolmandate isikute õigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega nagu näiteks kasvava metsa raieõiguse müügileping, üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud

Oksjoni objekti eseme valdamise, kasutamise ja käsutamise suhtes ei kehti Müüjale teadaolevaid muinsuskaitsealaseid ja looduskaitsealaseid

Oksjoni objekti osas ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistusavaldusi

Juhul, kui Oksjoni objekti suhtes esinevad eelpooltoodud punktides nimetatud asjaolud, siis on need asjaolud Oksjoni objekti andmetes täielikult välja toodud