Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Väljametsa; Väljaotsa

  • Oksjoni ülevaade
  • Pakkumised 0
Tüüp
Kasvav mets
Nimi
Väljametsa; Väljaotsa
Maakond
Harju maakond
Vald
Raasiku vald
Maaportaali eksperdipaketi (kuu- või aastatasu) kasutajatele kuvatakse müüja kontaktinfo tasuta. Loe lähemalt...
Alghind
30 000 €
Hind hetkel
0 €
Hinnasamm
100 €
Pakkumisi
0
OTSE OMANIKULT oksjon. Maaportaal OÜ ei vastuta avaldatud Objekti andmete tõelevastavuse, Objekti kvaliteedi ja Objekti kvantideeti eest ega osale müügiprotsessis vahendaja või maaklerina. Täpsem info Tingimustes punkt 10.
Katastritunnus(ed)
Raieliik:
  • lageraie: ca 4,59 ha
  • harvendusraie: ca 0,6 ha
  • valikraie: ca 0,3 ha
Pindala kokku: ca 5.49 ha
Raiutavad puuliigid:
  • kuusk: ca 793 tm
  • kask: ca 129 tm
  • haab: ca 11 tm
  • hall-lepp: ca 234 tm
  • muu: ca 2 tm
Raiutavad puuliigid kokku: ca 1169 tm kasvavat metsa
Metsamaterjali väljaveo tähtaeg
20.04.2020
Metsateatise pikendamise võimalus ühe aasta võrra
jah
Ligipääs avalikult teelt
jah
Kolmandate isikutega ligipääsu ja vahelaoplatsi kooskõlastused hangib
Ostja
Langid on tähistatud
ei
Välja- ja kokkuveoteed on tähistatud
ei
Kinnistu piirid on tähistatud
ei
Seemnepuud ja säilikpuud on tähistatud
ei

Juurdepääsutee kooskõlastada Tallinna Vesi ga.

Oksjoni detailid

Oksjoni algus
07.03.2019 10:00
Oksjoni lõpp
18.03.2019 12:00
Pikenev lõpp 10 minutit
Alghind
30 000 €
Hinnasamm
100 €
Hind hetkel
0 €
Pakkumisi
0
Tehingu sõlmimise tähtaeg
7 päeva

Oksjoni objekti ei ole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi, seda ei ole koormatud piiratud asjaõigustega ja muude kolmandate isikute õigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega nagu näiteks kasvava metsa raieõiguse müügileping, üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud

Oksjoni objekti eseme valdamise, kasutamise ja käsutamise suhtes ei kehti Müüjale teadaolevaid muinsuskaitsealaseid ja looduskaitsealaseid

Oksjoni objekti osas ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistusavaldusi

Juhul, kui Oksjoni objekti suhtes esinevad eelpooltoodud punktides nimetatud asjaolud, siis on need asjaolud Oksjoni objekti andmetes täielikult välja toodud