Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Teenuspaketid

Lisan kuulutuse

Kõik OTSE OMANIKULT kuulutused on tähistatud eraldi tähisega. Kaardirakenduses kuvatakse OTSE OMANIKULT kuulutused eraldi kaardikihil.

Kuulutus avaldatakse Maaportaali kasutajapakettide tellijatele koheselt, teistele portaali kasutajatele 72 tunni möödudes alates kuultuse aktiveerimisest. Lisatasu eest on võimalik Müüjal  kuulutus avaldada koheselt ka kõikidele huvilistele.

Kuulutuse kaudu tehtavad pakkumised ei ole Müüja jaoks siduvad ja seega on Müüjal õigus pakkumistest keelduda, kui see ei ole tema jaoks atraktiivne.

Pane tähele, et võimalike ostjate kõrgendatud huvi korral on Müüjal võimalus kuulutus lihtsasti oksjoniks muuta ja selle abil võimalikelt huvilistelt siduvad ostupakkumised saada!

Loe lähemalt

Lisan oksjoni

OTSE OMANIKULT oksjoni lisamine sobib eelkõige neile, kes soovivad enampakkumise korras müüa kinnistut, kasvava metsa raieõigust või anda rendile põllumaad, kuid ei vaja selleks professionaalset müügikorralduslikku abi.

Kõik OTSE OMANIKULT oksjonid on tähistatud eraldi tähisega. Maaportaali kaardirakendusel kuvatakse OTSE OMANIKULT oksjonid eraldi kaardikihil.

Müüjal on võimalik korraldada nii alg- kui ka piirhinnaga enampakkumisi. Piirhinnaga oksjoni korral tekib Müüjal müügikohustus alates piirhinna saavutamisest.

Lisaks on Müüjal võimalus soovi korral lisada oksjoni juurde ka „Osta kohe“ funktsionaalsus. Nii on Ostjal koheselt võimalik pakkuda Müüjale soovitud hinda ja sellisel juhul loetakse oksjon edukalt lõppenuks. "Osta kohe" hinna lisamine oksjoni juurde on tasuta.

Piirhinnaga oksjoni korraldamine on tasuline lisateenus. Selle lisateenuse hind on välja toodud hinnakirjas.

Oksjoni teade avaldatakse kaardirakenduse HÕBE ja KULD paketi kasutajatele koheselt, teistele kasutajatele 72 tunni möödudes alates oksjoni avaldamisest.

Pane tähele, et OTSE OMANIKULT oksjonite piirhind ja „Osta kohe“ hind on kõigile avalikud.

Loe lähemalt