Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Ellisoo

Tüüp
Kasvav mets
Hind
38000 €
OTSE OMANIKULT kuulutus. Maaportaal OÜ ei vastuta avaldatud Objekti andmete tõelevastavuse, Objekti kvaliteedi ja Objekti kvantideeti eest ega osale müügiprotsessis vahendaja või maaklerina. Täpsem info Tingimustes punkt 10.
Katastritunnus(ed)

Pindala: 4.68 ha

Raiutav maht: 1090 tm 

Puuliigid: KS,MA,KU

Raieliik: LR

Raiumisele kuulub: er 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 –- LR
Ladustamise kohad: kooskõlastab Ostja
Väljaveoteed: kooskõlastab Ostja
Seemne ja säilikpuud: vastavalt Metsaseadusele.
Muud piirangud / tingimused:
1. Raiumisse lähevad ainult lageraied.
2. Raielangi piirid märgitakse looduses koos Omanikuga.
3. Võimalikud tekkivad (seaduses lubatust sügavamad) rööpad tuleb siluda.

Raielangi piirid tähistatakse looduses lindi või värviga.

Omandajal on kohustus teavitada müüjat vähemalt 7 päeva enne raie alustamist, tähistatud raielankide piiride ülevaatamiseks.

 

Kui omandaja on metsamaterjali kokkuveo või ladustamise käigus oluliselt kahjustanud maapinda, teid või muid rajatisi, on omandaja kohustatud ennistama rikkumiseelse olukorra müüja poolt antud tähtajaks.

 

Võõrandajale jäetakse raiutud materjalist 10tm küttepuid, mis transporditakse kokkulepitud aadressile (ca 6km kinnistust)

Kuulutuse detailid

Aegub
27.05.2019 09:53

Kontaktid

Müüja
Mehis Paju
Telefon
5086212
E-post
ellisoo@ellisoo.eu