Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Raie Põhja-Eestis

Lühitutvustus:

Harjumaal Padise vallas, Raplamaal Märjamaa ja Juuru vallas asuv kasvava metsa raieõiguste müügipakett kogumahuga ca 1705 tm. Müügipakett moodustub kolme kinnistu kasvava metsa raiemahust.

Müügipaketi alghind 23 100 (kakskümmend kolm tuhat ükssada) eurot ilma käibemaksuta, käibemaks lisandub hinnale!

Raietöödega on õigus alustada peale ostumüügisumma täielikku tasumist Müüjale.

Piirhinnaga oksjon!

Müüjal lasub müügikohustus üksnes juhul, kui kõrgeim pakkumine on võrdne piirhinnaga või ületab seda. Samas võib Müüja alla piirhinna jääva pakkumise vastu võtta. Vastavast otsusest teatab Müüja kuni 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu. Juhul, kui Müüja pole otsusest 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppu teada andnud ei ole alla piirhinna jääv kõrgeim pakkumine enam siduv.

Oksjoni algus: 13.04.2017 10:00
Oksjoni lõpp:
04.05.2017 14:00
Eritingimused:

Kasvava metsa raieõiguse müügipakett müüakse ühe kasvava metsa lepinguga. Eraldi müügipaketi objektide kaupa lepinguid ei sõlmita

Kasvava metsa raieõiguse müügileping on lisatud oksjoni dokumentatsiooni juurde. Pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et ta on nõus kasvava metsa raieõiguse lepingu vormiga ja selles sätestatuga:

  • Kolmandate isikute maaüksuste kasutamise metsamaterjali kokkuveol ja ladustamisel kooskõlastab ja vastutab raieõiguse ostja;
  • Raielangid tuleb puhastada okste kogumisega kokkuveoteedele. Kui see ei ole otstarbekas, siis raiejäätmed tükeldada ja laiali laotada;
  • Puid ei ole raieteks ette märgitud, neid valitakse raie teostaja poolt vastavalt raieliigile

Kasvava metsa raieõiguse müügileping tuleb sõlmida hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul peale enampakkumise lõppu. Juhul, kui ostja ostuhinda 7 (seitsme) päeva jooksul peale lepingu sõlmimist ei ole täielikult tasunud on Müüjal õigus lepingust taganeda ilma täiendavat lepingu täitmise tähtaega andmata.

Koos automaatpakkumistega esitatavate oksjonil osalemise sooviavalduste vastuvõtt lõpeb 30 minutit enne oksjoni lõpuaega.

Alghind:
23 100 €
piirhinnaga oksjon
Piirhind ­ minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kahekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Sel juhul võib Müüja teha Parimale Pakkujale alla piirhinna müügi ettepaneku
Hinnasamm: 100 €
Pikenev lõpp: 10 minutit