Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Raieküps metsakinnistu

Lühitutvustus:

Läti piiri ääres asuv metsakinnistu, mille metsamaad on väga kõrge tootlikkusega (1 ja II boniteet). Puistud on saavutanud raieküpsuse. Valmivate ja küpsete metsade pindala on kokku 10,1 hektarit. Puistutest moodustavad enamuse kõrge kvaliteediga kase-, männi- ja kuuse segametsad.

Oksjoni algus: 21.06.2016 11:00
Oksjoni lõpp:
12.07.2016 11:00
Eritingimused:

Kuna kinnisasi sisaldab enam kui 10 ha metsamaad peab enampakkumisel osaleda sooviv isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele: 

  • Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses (edaspidi metsa majandamine) või põllumajandustoodete tootmisega.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega.

    Oksjonile registreerimine algab 21.06.2016 kell 11:00 ja lõppeb 12.07.kell 10:30. Juriidilisest isikust osaleda sooviv isik peab esitama tõendi, et ta on tegelenud aastatel 2013, 2014 ja 2015 metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses (edaspidi metsa majandamine) või põllumajandustoodete tootmisega.


Pildid:
761 x 949 pikslit; 1471997 baiti 1010 x 733 pikslit; 1533343 baiti
Alghind:
85 000 €
Hinnasamm: 100 €
Pikenev lõpp: 10 minutit