Metsaoksjon
 

OKSJONIOBJEKTI ÜLDANDMED

Metsamaterjali nimetus: männipaberipuit
Ligikaudne kogus (m³): 500
Oksjoni algus: 11.02.2016 10:00
Oksjoni lõpp: 17.02.2016 11:00 (Lõppenud)
Alghind ostuobjekti asukohas:
(ilma käibemaksuta)
22.00 €/m³
Eritingimused:

Kvaliteet ja mõõdud vastavalt RMK virnmaterjalide standardile, Tabel 2.3. männipaberipuidu kvaliteedinõuded

Tarneperiood 21.02.2016-15.05.2016

RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Palkide mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : http://www.rmk.ee/files/Palkide%20standard%2026%2003%202013.pdf) toodud palkide mõõtmise , mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes.

Paberipuu mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK virnmaterjalide standardis (avaldatud : http://www.rmk.ee/files/RMK%20virnmaterjalide%20standard%2026-11-2015.pdf) toodud virnastusmahu mõõtmise , virnatäiuse koefitsiendi  ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes.

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud http://www.rmk.ee/puidumuuk-1/puidumuuk

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab maksetähtaega 15 päeva võrra ületaval arvestuslikul perioodil üleantava Metsamaterjali arvestusliku koguse maksumusele koos käibemaksuga või  tasuma ettemaksu.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud,  kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

Pakkumine on dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

OKSJONIOBJEKTI ASUKOHA ÜLDANDMED

Maakond: Raplamaa
Vald: Kehtna