Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Maksu- ja Tolliameti nõusoleku tekst

Kui lubate Bigbank AS-il pärida ja Maksu- ja Tolliametil edastada alltoodud andmeid, siis kiirendab see Teie taotluse analüüsi ja krediidiotsuse tegemist. Koostame päringu nõusoleku andmisele eelneva 12 kuu kohta.
Maksu- ja Tolliamet edastab Bigbank AS-ile järgmised andmed:
deklareeritud tulu (v.a tulu vara võõrandamisest);
töötasu jm tööandjate väljamaksed (TSD alusel);
töövõimetus-, töötuskindlustus- ja koondamishüvitised, pensionid;
sissemaksed III pensionisambasse, kogumispensioni väljamaksed (TSD alusel);
töötamise registrisse tehtud kanded (info tööandja ja töösuhte koha);
dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed;
maksuvõlg alates 100 €.
Bigbank AS kasutab saadud andmeid krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil. Bigbank AS-il on õigus teha päringuid Maksu- ja Tolliametisse üksnes krediiditaotluse menetlemise ajal. Nõusolek on võimalik tagasi võtta igal ajal, teavitades sellest Bigbank AS-i.
Andmete töötlemise kohta Maksu- ja Tolliametis tutvu Andmetöötlustingimustega nende kodulehel. Maksuandmete alaste küsimustega palun pöörduge Maksu- ja Tolliameti poole infotelefonil 880 0811.