Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Taheva kinnistu

Lühitutvustus:

Kinnistu koosneb kahest katastriüksusest. Haritud põllumaa pindala ca 24,15 hektarit ja metsamaa pindala 9,17 hektarit. Olemasoleva metsamajanduskava alusel on 2007 aastal teostatud raie.

Oksjoni algus: 26.05.2014 12:00
Oksjoni lõpp:
29.05.2014 14:00
Eritingimused:

Objekti ostu-müügihind tuleb tasuda notariaalse ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks notari deposiitkontole. Objekti valdus läheb üle notariaalse ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisel. Notariaalne ostu-müügi ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 14 päeva jooksul peale enampakkumise lõppu.

Kinnistul lasuv Eesti Vabariigi kasuks seatud 135 000 Eesti krooni suurune hüpoteek ja kinnistule seatud tasuta ja tähtajatu kasutusvaldus kustutakse Müüja kuludega ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisel.

Kui Müüja hüpoteeki ja kasutusvaldust ei kustuta on Ostjal õigus oksjoni käigus tehtud pakkumisest taganeda. Kui ükski pakkumine piirhinda ei ületa puudub Müüjal kohustus Objekti müüa. Notariaalse ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasud kohustub tasuma Ostja.

Enampakkumisel osaleja kinnitab iga oma pakkumist tehes, et ta on teadlik Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses (RT I 23.02.2012,11) sätestatust.

Alghind:
50 000 €
piirhinnaga oksjon
Piirhind ­ minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kahekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Sel juhul võib Müüja teha Parimale Pakkujale alla piirhinna müügi ettepaneku
Hinnasamm: 500 €
Pikenev lõpp: 5 minutit
  Piirhinda ei saavutatud