Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Martna kinnistu

Lühitutvustus:

Metsamaa pindala 23,1 hektarit, kasvava metsa tagavara ca 3072 tm

(alus: Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ poolt 08.08.2006 koostatud metsamajandamiskava)

Kasvava metsa tagavara juurdekasv I rindes ca 102 tm aastas.

Raiemaht kehtiva metsateatise alusel ca 889 tm

Oksjoni algus: 17.02.2014 11:00
Oksjoni lõpp:
18.02.2014 11:00
Eritingimused:

Juriidilisest isikust ostja peab vastama Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses (RT I, 23.02.2012, 11) sätestatud tingimustele. Kui juriidilisest isikust ostjal ei ole võimalik kinnisasja omandada tulenevalt Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest, on Korraldajal õigus oksjoni võitnud juriidilise isiku poolt esitatava vastavasisulise avalduse alusel nimetada oksjoni võitjaks juriidilise isiku nimel pakkumise teinud füüsiline isik.  

Objekti ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks notari deposiitkontole. Objekti valdus läheb Müüjalt Ostjale üle notariaalse müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisel. Notariaalne müügi- ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 14 päeva jooksul peale enampakkumise lõppu. Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud tasud kohustub tasuma Ostja.

Oksjonil osalemise sooviavaldusi saab esitada kuni 18.02.2014 kell 10.30

Alghind:
27 500 €
piirhinnaga oksjon
Piirhind ­ minimaalne hind, millega Müüja on kohustatud Ostuobjekti müüma. Piirhind sisestatakse täiseurodes ja selle suurus on Ostjate eest peidetud. Piirhinna maksimaalne suurus võib olla kuni kahekordne alghind. Kui Parima Pakkuja poolt tehtud lõplik pakkumine jääb alla Piirhinna, ei ole Müüjal kohustust Ostuobjekti müüa. Sel juhul võib Müüja teha Parimale Pakkujale alla piirhinna müügi ettepaneku
Hinnasamm: 300 €
Pikenev lõpp: 2 minutit