For technical reasons has stopped making tenders and auctions Read more...

Hõramäe kinnistu

Description:

Kordusenampakkumisel müüakse kinnistu Põlvamaal, Räpina vallas, Linte külas, Hõramäe, üldpindalaga 5,6 ha.

Millest haritavat maad on 4,05 ha ja metsamaad 1,13 ha, õuemaad 0,23 ha ning muud maad 0,19 ha.

Metsakava puudub.

Kinnistu koosseisus olev põllumaa ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse.

Kinnistu on hoonestatud.

ENAMPAKKUMISE ALGHIND ON 36 000 (kolmkümmend kuus tuhat) EUROT.

Lubatud on esitada alla alghinda jääv pakkumine, millega müüjale müügikohustust ei kaasne.

Müüja võib vastu võtta ka alla alghinda jääva pakkumise, teavitades enda vastavast otsusest 72 tunni jooksul alates oksjoni lõppemisest.

Beginning of auction: 14.05.2022 10:00
End of auction:
27.05.2022 12:00
Special conditions:

Oksjonil osalemise sooviavaldus koos automaatpakkumisega tuleb esitada mitte hiljem kui 30 minutit enne oksjoni lõppu.

Oksjoni võitja kohustub ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt 20 päeva jooksul peale oksjoni lõppu. Peale oksjoni lõppu kohustuvad enampakkumise Võitja ja Müüja allkirjastama müügitehingu tingimuste dokumendi, mille oksjoni Korraldaja edastab notaribüroole lepingu ettevalmistamiseks.

Ostu-müügisumma tuleb Ostjal kanda enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole.

Deposiitkontole kantud ostusumma kantakse Müüjale välja 3 pangapäeva jooksul peale "plommi" kontrolli, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu esitamist kinnistusosakonnale ning tingimusel, et kinnistusosakonnale pole esitatud ühtegi teist kinnistamisavaldust.

Kõik kinnistu ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kohustub Ostja enda kanda võtma.

Lubatud on alla alghinda jäävad pakkumised, millega müügikohustust Müüjale ei kaasne, kuid samas on Müüjal õigus alla alghinda jääv pakkumine 72 tunni jooksul peale oksjoni lõppemist vastu võtta.

Initial price:
36 000 €
Price interval: 100 €
Extended closing: 10 minutes