For technical reasons has stopped making tenders and auctions Read more...

Kasemetsa kinnistu

  • Oksjoni ülevaade
Type
Real estates
County
Pärnu maakond
Maaportaali paketi kasutajatele kuvatakse müüja kontaktinfo tasuta. Loe lähemalt...
Starting Price
30 000 €
Price step
100 €
OTSE OMANIKULT oksjon. Maaportaal OÜ ei vastuta avaldatud Objekti andmete tõelevastavuse, Objekti kvaliteedi ja Objekti kvantideeti eest ega osale müügiprotsessis vahendaja või maaklerina. Täpsem info Tingimustes punkt 10.
To see information You have to log in

Auction details

Auction begins
23.07.2020 18:00
Auction ends
11.08.2020 18:00
Extended ending 10 minutes
Starting Price
30 000 €
Price step
100 €
Deadline to sign the contract
14 päeva
Place to sign the contract
Tallinn
Signing the contract
payment of the costs involved
in half
Other terms

Soovi korral saab saata kava, teatis raiele on võtmata

Oksjoni objekti ei ole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi, seda ei ole koormatud piiratud asjaõigustega ja muude kolmandate isikute õigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega nagu näiteks kasvava metsa raieõiguse müügileping, üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud

Oksjoni objekti eseme valdamise, kasutamise ja käsutamise suhtes ei kehti Müüjale teadaolevaid muinsuskaitsealaseid ja looduskaitsealaseid

Oksjoni objekti osas ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistusavaldusi

Juhul, kui Oksjoni objekti suhtes esinevad eelpooltoodud punktides nimetatud asjaolud, siis on need asjaolud Oksjoni objekti andmetes täielikult välja toodud