Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Meriristi kinnistu

Lühitutvustus:

Enampakkumisel müüakse Saare maakonnas Saaremaa vallas Kõruse külas asuv metsakinnistu kogupindalaga 17,67 hektarit, millest metsamaa kõlvikulise osa suurus on 15,59 ha ja muu maa kõlvikulise osa suurus on 1,38 ha.

Kasvava metsa tagavara koos juurdekasvuga on ligikaudu 2658 tihumeetrit. Metsakava on aastast 2002 (aegunud).

ALGHIND 30 000 (kolmkümmend tuhat) EUROT! Piirhinnata oksjon.

Oksjoni algus: 14.01.2020 08:00
Oksjonil osalemise sooviavalduse esitamise lõpuni on:
Oksjoni lõpp:
21.01.2020 10:30
(lõpuni on aega ~ 2 päeva, 3 tundi)
Eritingimused:

Oksjonil osalemise sooviavaldus tuleb esitada mitte hiljem kui 30 minutit enne oksjoni lõppu.

Kuna kinnisasi sisaldab enam kui 10 ha metsamaad peab enampakkumisel osaleda sooviv juriidiline isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele: 

  • Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses (edaspidi metsa majandamine) või põllumajandustoodete tootmisega.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandusmaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, välja arvatud kalatoodete ja puuvilla (edaspidi põllumajandustoode) tootmisega.

    Juriidilisest isikust oksjonil osaleda sooviv isik peab esitama tõendi, et ta on tegelenud aastatel 2017, 2018 ja 2019 metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses.

Oksjoni võitja kohustub kinnistu ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale oksjoni lõppu. Peale oksjoni lõppu kohustuvad enampakkumise Võitja ja Müüja allkirjastama müügitehingu tingimuste dokumendi, mille oksjoni Korraldaja edastab notaribüroole lepingu ettevalmistamiseks.

Ostu-müügisumma tuleb Ostjal kanda enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole. Deposiitkontole kantud ostusumma kantakse Müüjale välja 3 pangapäeva jooksul peale "plommi" kontrolli, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu esitamist kinnistusosakonnale ning tingimusel, et kinnistusosakonnale pole esitatud ühtegi teist kinnistamisavaldust.

Kõik kinnistu ostu-müügi tehingu sõlmimisega seotud kulud kohustub ostja enda kanda võtma.

Lubatud on alla alghinda jäävad pakkumised, millega müügikohustust ei kaasne, kuid Müüjal on õigus alla alghinda jääv pakkumine 72 tunni jooksul peale pakkumise saamist vastu võtta. Alla alghinda jääv pakkumine tuleb esitada e-posti aadressile info@maaportaal.ee digiallkirjastatuna hiljemalt 24 tunni jooksul peale oksjoni lõppu.

Alghind:
30 000 €
Hinnasamm: 100 €
Pikenev lõpp: 10 minutit