For technical reasons has stopped making tenders and auctions Read more...

Järva plot

Description:

Järva maakonnas Järva vallas Ülejõe külas asuv kahest katastriüksusest koosnev kinnistu kogupindalaga 10,90 hektarit.

Kasvava metsa tagavara ca 1661 tihumeetrit.

ALGHIND 52 000 (viiskümmend kaks tuhat) eurot!

Beginning of auction: 11.07.2018 10:00
End of auction:
25.07.2018 15:14
Special conditions:

Oksjonil osalemise sooviavaldus koos automaatpakkumisega tuleb esitada mitte hiljem kui 30 minutit enne oksjoni lõppu.

Juhul, kui oksjon lõppeb ilma ühegi pakkumiseta on huvilistel võimalik esitada alla alghinna jääv pakkumine. Pakkumine peab olema digitaalselt allkirjastatud selleks õigust omava isiku poolt. Saab esitada pakkumisi, mis on digitaalallkirja kuupäevaga 25.07.2018 ja edastatud samal kuupäeval meiliaadressile info@metsaoksjon.ee. Peale alghinnast madalama pakkumise saabumist on omanikul õigus nõustuda tehtud parima pakkumisega 72 tunni jooksul. Juhul, kui omanik alghinnast madalama pakkumisega ei nõustu loetakse oksjon nurjunuks. Alghinnast madalama pakkumise nõustumisel jätkub protsess nii, nagu oleks pakkumine olnud vastav oksjoni tingimustele. Alla alghinda jääva pakkumise vorm on lisatud oksjoni dokumentatsiooni juurde.

Oksjoni võitja kohustub kinnistute ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale oksjoni lõppu. Ostu-müügisumma tuleb kanda enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole. Kõik ostu-müügi, kinnistu jagamisega ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kohustub ostja enda kanda võtma.

Initial price:
52 000 €
Price interval: 100 €
Extended closing: 10 minutes
Final price: 60 100 €