Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Kalda raie

Tüüp
Kasvav mets
Hind
20000 €
OTSE OMANIKULT kuulutus. Maaportaal OÜ ei vastuta avaldatud Objekti andmete tõelevastavuse, Objekti kvaliteedi ja Objekti kvantideeti eest ega osale müügiprotsessis vahendaja või maaklerina. Täpsem info Tingimustes punkt 10.
Katastritunnus(ed)

Metsateatis nr 50000256456, katastritunnus 42703:002:0160, eraldis nr 3.  Tööala võib kattuda kaitstava loodusobjektiga: hoiuala; Luiste hoiuala (Rapla). Tööde teostamisel jälgige seadusandlust ja kaitstava loodusobjekti piirjooni. . Aegjärkse raie korral palun järgige õigusaktiga sätestatud raiejärgse I rinde täiuse nõuet. Metsateatis nr 50000256472, katastritunnus 42703:002:0160, eraldis nr 1. Aegjärkse raie korral palun järgige õigusaktiga sätestatud raiejärgse I rinde täiuse nõuet.
See on kirjas metsateatises. Eraldises 2 on lageraie ja eraldises 4 on harvendusraie.

Kuulutuse detailid

Aegub
24.10.2019 20:24

Kontaktid

Müüja
Liia Riisalu
Telefon
liiariisalu@hot.ee
E-post
56111829