For technical reasons has stopped making tenders and auctions Read more...

Ammuta cutting

Description:

Läänemaal Haapsalu linnas (endine Ridala vald) Ammuta külas asuv kasvava metsa raieõigus kogumahuga ca 660 tm. 

Alghind 19600 (üheksateist tuhat kuussada) eurot eurot. 

Raietöödega on õigus alustada peale ostumüügisumma täielikku tasumist Müüjale.

Beginning of auction: 21.03.2018 10:00
End of auction:
03.04.2018 15:00
Special conditions:

Kasvava metsa raieõiguse müügileping on lisatud oksjoni dokumentatsiooni juurde. Pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et ta on nõus kasvava metsa raieõiguse lepingu vormiga ja selles sätestatuga.

Kasvava metsa raieõiguse müügileping tuleb sõlmida hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale enampakkumise lõppu, peale mida tekib Ostjal õigus alustada kolmandate isikutega läbirääkimisi väljaveoteede ja vahelaoplatsi kasutuseks kolmandate isikute kinnistutel. Juhul, kui ostja ostuhinda 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale lepingu sõlmimist ei ole täielikult tasunud on Müüjal õigus lepingust taganeda ilma täiendavat lepingu täitmise tähtaega andmata.

Koos automaatpakkumistega esitatavate oksjonil osalemise sooviavalduste vastuvõtt lõpeb 30 minutit enne oksjoni lõpuaega.

Initial price:
19 600 €
Price interval: 100 €
Extended closing: 10 minutes