For technical reasons has stopped making tenders and auctions Read more...

Kohila cutting

Description:

Raplamaal Kohila vallas Kohila alevikus asuv kasvava metsa raieõigus (turberaie) kogumahuga ca 75 tm kuuske. 

Alghind 1600 (ükstuhat kuussada) eurot. 

Raietöödega on õigus alustada peale ostumüügisumma täielikku tasumist Müüjale.

Beginning of auction: 08.02.2018 10:00
End of auction:
22.02.2018 13:00
Special conditions:

Kasvava metsa raieõiguse müügileping on lisatud oksjoni dokumentatsiooni juurde. Pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et ta on nõus kasvava metsa raieõiguse lepingu vormiga ja selles sätestatuga. 

Raieõiguse tasu tuleb müüjale tasuda hiljemalt ühe nädala jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, aga mitte hiljem, kui tööde alustamise hetkeks.

Juhul, kui ostja ostuhinda 7 (seitsme) päeva jooksul peale lepingu sõlmimist ei ole täielikult tasunud on Müüjal õigus lepingust taganeda ilma täiendavat lepingu täitmise tähtaega andmata.

Koos automaatpakkumistega esitatavate oksjonil osalemise sooviavalduste vastuvõtt lõpeb 30 minutit enne oksjoni lõpuaega.

Initial price:
1 600 €
Price interval: 100 €
Extended closing: 10 minutes