Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Test oksjon

  • Oksjoni ülevaade
  • Pakkumised 1
Tüüp
Kinnistud
Nimi
Test oksjon
Maakond
Rapla maakond
Vald
Rapla vald
Alghind
1 000 €
Hind hetkel
1 100 €
Piirhind
2 000 €
Hinnasamm
100 €
Pakkumisi
1
Katastritunnus(ed)
Pindala
28.27 ha, millest metsamaa 25.49 ha
millest põllumaa 0.00 ha
millest rohumaa 0.00 ha

Kuna kinnisasi sisaldab enam kui 10 hektarit põllu ja/või metsamaad eraldi või kokku peab pakkumisel osaleda sooviv juriidiline isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele: 

  • Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses (edaspidi metsa majandamine) või põllumajandustoodete tootmisega.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandusmaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, välja arvatud kalatoodete ja puuvilla (edaspidi põllumajandustoode) tootmisega.

    Juriidilisest isikust pakkumist tegev isik peab esitama pakkumisega tõendi, et tal on õigus omandada kinnisasi ilma vastavat luba taotlemata.
Puuliigid:
  • mänd: ca 1 tm
Puuliigid kokku: ca 1 tm kasvavat metsa
Metsaregistri andmete aeg
01.11.2018

Test oksjon

Oksjoni detailid

Oksjoni algus
08.11.2018 10:00
Oksjoni lõpp
09.11.2018 11:00
Pikenev lõpp 10 minutit
Alghind
1 000 €
Hinnasamm
100 €
Hind hetkel
1 100 €
Piirhind
2 000 €
Pakkumisi
1
Tehingu sõlmimise tähtaeg
7 päeva
Tehingu sõlmimise koht
Jõgeva
Tehingu sõlmimisega
seotud kulude tasumine
ostja
Muud tingimused

Test